Građevinski radovi na izradnji objekta "Skladišno poslovnog kompleksa BGD1-CTP Verona" na Novom Beogradu

NARUČILAC: CORDEEL DOO

Izvođenje spoljnih i unutrašnjih hidrotehničkih radova na objektu IKEA u Beogradu.

NARUČILAC: VILA GRAD DOO

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji glavnog kolektora za CPPOV grada Leskovca

NARUČILAC: MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I GRAD LESKOVAC

Radovi na izgradnji spoljne hidrantske mreže na postrojenju za pripremu uglja u okviru gradilišta "Kolubara" gradnja Beograd

NARUČILAC: GP PLANUM