Partija 3-Rekonstrukcija kanalizacione mreže u krugu HE Đerdap 2

NARUČILAC: JP EPS, OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izgradnja kišnog kanala od glavnog kolektora do melioracionog kanala

NARUČILAC: OPŠTINA NEGOTIN

 

Izgradnja dela fekalne kanalizacione mreže u naselju Milutinovac i povezivanje sporednih ulica na postojeću fekalnu kanalizacionu mrežu u Kladovu

NARUČILAC: OPŠTINSKA UPRAVA KLADOVO

 

Radovi na sanaciji klizišta u Lunjevici

NARUČILAC: Opštinska uprava Gornji Milanovac

 

Izvođenje radova na kišnoj kanalizaciji u okviru radova na izgradnji severnih pristupnih puteva mostu preko reke Save

NARUČILAC: CONSTRUCIONES RUBAU

 

Sanacija i izgradnja distributivne vodovodne mreže u ulici Todora Dukina

NARUČILAC: INTERGRADNJA COOP

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Pančevu

NARUČILAC: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA PANČEVO

 

Izgradnja kanalizacije u petlji Ljig

NARUČILAC: ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA AD

 

Izvršenje radova na kišnoj kanalizaciji, fekalnoj kanalizaciji i unutrašnjim instalacijama na objektu "Maloprodajni objekat LIDL RS, filijala F0110" u Boru, ulica Zeleni Bulevar

NARUČILAC: KOTO DOO

 

Izvođenje radova na odvođenju otpadnih voda u gradu Zaječaru

NARUČILAC: GRAD ZAJEČAR

 

Građevinski radovi na sanaciji klizišta Levići na opštinskom putu O-2 u naseljenom mestu Levići, Opština Trstenik, JN OP-06/2016

NARUČILAC: Opština Trstenik

 

PIzvođenje dela radova za rehabilitaciju i proširenje vodovodne mreže u Vranju - Vranjska banja u ulici Južnomoravskih brigada, Serija 2, a koji su deo projekta Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji - Program II Faza 2

NARUČILAC: BEONANT DOO BEOGRAD

 

Fekalna kanalizacija od ulice porodice Trajković do Paunove ulice

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA