Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora u Pirotu, ul. Branka Radičevića

NARUČILAC: HALKBANK AD

Adaptacija poslovnog prostora u Beogradu, ul. Vojvode Šupljikca 51

NARUČILAC: HALKBANK AD

Adaptacija poslovnog prostora u Beogradu, ul. Vojvode Šupljikca 51

NARUČILAC: HALKBANK AD

Rekonstrukcija radarske stanice Koviona

NARUČILAC: KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO