Arhitektonsko građevinski radovi, radovi na elektro i telekomunikacionim isntalacijama i radovi na termo-tehničkim instalacijama na poslovnim objektima naručioca u Beogradu, ulica Kneza Danila br.7

NARUČILAC: ZDRAVSTVENA USTANOVA VIVA NOVI SAD

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova u sklopu rekonstrukcije i dogradnje-nadziđivanja postojećeg objekta u ul.Svetog Save br.10 u Beogradu

NARUČILAC: MD INTERNATIONAL INVEST

Adaptacija poslovnog prostora naručioca u Beogradu, Zemun, Gospodska 11

NARUČILAC: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

Adaptacija poslovnih prostora naručioca: objekat Hypo Hill, ekspozitura Bežanijska kosa, filijala Vasina i filijala Plaza u Beogradu

NARUČILAC: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.