Građevinski radovi na kopu Drmno proširenje spoljašnjeg mašinskog placa

NARUČILAC: „TERMOELEKTRANE I KOPOVI“ KOSTOLAC

 

Izvođenje radova na izradi stambeno-poslovnog kompleksa u Starim Banovcima

NARUČILAC: „TANKMONT“ D.O.O.

 

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji postojećeg objekta u ulici Banjičkih žrtava u  Beogradu

NARUČILAC: Janko Marić

 

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji postojećeg objekta u ulici 11.Nova br. 10 u naselju „Radio far“ u Surčinu

NARUČILAC: „BB LINK“ D.O.O.

 

Rekonstrukcija tramvajske dvokolosečnepruge i tramvajske kontaktne mrežeod ul. Cara Dušana do Pristaništa

NARUČILAC: ALPINE D.O.O. BEOGRAD

 

Izgradnja II faze lamele 1. banjskog kompleksa u Obrenovcu

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA