Izvođenje radova (adaptacija) na lokalu ACCESSORRIZE u Nišu

NARUČILAC: DELTA FASHION DOO

 

Izvođenje radova (adaptacija )na lokalu „ALDO“ u Nišu

NARUČILAC: DELTA SPORT DOO

 

Nabavka, doprema i ugradnja materijala na zaštiti tunela „ Straževica“

NARUČILAC: ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

 

Tekuće održavanje poslovne zgrade HEĐ u Beogradu

NARUČILAC: PD „HE ĐERDAP“ D.O.O.

 

Ojačavanje temelja zgrade za edukaciju radanika He Đerdap 2 u Badnjevu

NARUČILAC: PD „HE ĐERDAP“ D.O.O.