Izvođenje dela radova na rehabilitaciji i proširenju vodovodne mreže u Vranju - Serija 2, a koji su deo projekta "Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji"-Program II, Faza 2

NARUČILAC:BEONANT DOO

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Velesnici

NARUČILAC: JP EPS BEOGRAD - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Sanacija i izgradnja distributivne vodovodne mreže - sanacija ulične vodovodne mreže u ulici Ljutice Bogdana

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

Izvođenje radova na regulaciji potoka i drenažnih sistema - Partija 1 - Dodatna regulacija potoka Odovan

NARUČILAC: JP EPS- OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na regulaciji pototka i drenažnih sistema - Partija 2- građevinski i zanatski radovi- Regulacija potoka Valja Maruluj i Valja Satuluj

NARUČILAC: JP EPS- OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na regulaciji pototka i drenažnih sistema - Partija 4 - sanacija drenažnih sistema u priobalju HE Đerdap 2

NARUČILAC: JP EPS- OGRANAK HE ĐERDAP 

 

Sanacija klizišta u mestu Kalenići - zaseok Filipovići - Opština Požega

NARUČILAC: OPŠTINA POŽEGA

 

Tehnička infrastruktura u zoni Golubačke tvrđave

NARUČILAC: DOO TVRĐAVA GOLUBAČKI GRAD

 

Radovi na rekonstrukciji priključaka za fekalnu kanalizacionu mrežu za stambene zgrade V-1 i V-2 u Kladovu

NARUČILAC: JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU KLADOVO

 

Izvođenje dela radova na izgradnji crpne stanice i ugradnji opreme u Bariču

NARUČILAC: BEONANT DOO

 

Izgradnja magistralnog cevovoda Beli Bagrem-Kumane u sklopu projekta "Vodosnabdevanje Velikog Gradišta i okviru društveno-ekonomskog razvoja Srbije-Dunavske regije"

NARUČILAC:Ogranak PORR BAU GMBH

 

Izgradnja rezervoara Kumane u sklopu projekta "Vodosnabdevanje Velikog Gradišta i okviru društveno-ekonomskog razvoja Srbije-Dunavske regije"

NARUČILAC: Ogranak PORR BAU GMBH 

 

Izvođenje radova na izgradnji fekalčne kanalizacije Altina I faza

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP

 

Water Supply Construction Project for the City of Boljevac (vodovodna mreža na teritoriji opštine Boljevac

NARUČILAC:OPŠTINA BOLJEVAC

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Rtkovu

NARUČILAC: JP EPS BEOGRAD - OGRANAK HE ĐERDAP 

 

TeIzvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Korbovu

NARUČILAC: JP EPS BEOGRAD - OGRANAK HE ĐERDAP 

 

Lot 3- Vodosnabdevanje naseljenog mesta sela Varvarin-opština Varvarin; Lot 6- Izgradnja kišne kanalizacije na novim kišnim separatorom- opština Paraćin; Lot 7- Izgradnja novog kišnog kolektora u Brzoj Palanci u ulici 9.Brigade - opština Kladovo

NARUČILAC: UNDP - The United Nations Development Programme