Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji glavnog kolektora za CPPOV grada Leskovca

NARUČILAC: MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I GRAD LESKOVAC

 

Izvođenje radova na vodovodu i kanalizaciji u sklopu proizvodnog objekta sa administracijom, pratećim objektima i MRS-a u Kragujevcu

NARUČILAC: KOTO DOO

 

Radovi na rekonstrukciji i proširenju vodovodne mreže u Bulevaru Nikole Pašića u Leskovcu, na trasi državnog puta II-A reda br. 158

NARUČILAC: SRBIJAAUTOPUT DOO