Radovi na izgradnji spoljne hidrantske mreže na postrojenju za pripremu uglja u okviru gradilišta "Kolubara" gradnja Beograd

NARUČILAC: GP PLANUM

 

Izvođenju hidrotehničkih instalacija za potrebe Big Fashion park

NARUČILAC: KOTO doo

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže za blok ulica: Diljska i Homoljska

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Rehabilitacija državnog puta Kladovo- Brza Palanka

NARUČILAC: STRABAG

 

Izvođenje radova na kanalizaciji Velika Vrbica

NARUČILAC: PS - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na vodovodu i kanalizaciji na objektu SPORT VISION u Šimanovcima.

NARUČILAC: KOTO DOO

 

Izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama A.3.1. Vodovodna mreža II faza i V.3.1. Vodovodna mreža III faza

NARUČILAC: UNOGRADNJA VV