Izvođenje radova na fekalnojkanalzaciji Korbovo-Partija 1 - fekalna kanalizaciona mreža Korbovo

NARUČILAC: PS - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Sanacija mostova na Barajevskoj reci stacionaža km 9+961, km 10+281 i km11+238 na teritoriji GO Barajevo

NARUČILAC: JVP Beogradvode

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u bloku ulica na GO Palilula: Vojvode Micka i Marijane Gregoran u Beogradu

NARUČILAC: Beonant doo

 

Izvođenje hidrotehničkih radova na spoljnim instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu MPP KALEMEGDAN BUSINES CENTER u Beogradu

NARUČILAC: Koto doo

 

Izvođenje radova na sanaciji potoka Jasenica od km 0+000 do km 0+183,78

NARUČILAC: JVP Beogradvode

 

Izvođenje radova na kanalizacionoj mreži u Gusinjskoj ulici u Beogradu

NARUČILAC: GE EUROIMPEX

 

Izvođenje sanacionih radova na Ostružničkoj reci km 0+143

NARUČILAC: JVP BEOGRADVODE

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Gavrila Principa od Jug Bogdanove do Balkanske ulice u Beogradu

NARUČILAC: Intergradnja Coop doo 

 

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u Ulici Mladih gorana u Batajnici sa izradom tehničke dokumentacije

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP