TeIzvođenje radova na sanaciji klizišta Bistrica 1- sistem za odvodnjavanje i izrada novih objekata na državnom putu IB 27, na projektu Lazarevac 4-Aranđelovac 1

NARUČILAC: STRABAG DOO

Kišna kanalizacija odvodnjavanje saobraćajnice Severna tangenta od ulice Cara Dušana do denivalisane raskrsice Kovilovo

NARUČILAC: MBA MILJKOVIĆ 

Vodovod i kanalizacija u Vojvodjanskoj ulici 

NARUČILAC: STRABAG DOO

Izmena hidromašinske opreme na FCS Milutinović 

NARUČILAC: PD HE ĐERDAP