1.Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u Trgovačkoj ulici u Beogradu
INVESTITOR : DIREKCIJA ZA GRAĐ.ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA2.Izvođenje radova na pumpnoj stanici PS 4 u Grabovici
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

3.Izgradnja kišne kanalizacije i skidanje zemlje do projektovane kote saobraćajnice u Trgovačkoj ulici u Beogradu
INVESTITOR : HYPO ALPE - ADRIA CONSULTANTS D.O.O.

4.Izvođenje građevinskih radova na objektu bunarskog okna i prelivne šahte crpne stanice u ul. Svetog Save u Obrenovcu
INVESTITOR : JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

5.Izgradnja primarne vodovodne mreže DN 110 mm, blindiranje starih,zamena postojećih i izrada novih vodovodnih priključaka u ul. Miloša Pocerca u Šapcu
INVESTITOR : VODOVOD ŠABAC

6.Izgradnja dela mreže fekalne kanalizacije Negotin, sa kućnim priključcima i izgradnja sekundarne kanalizacione mreže
INVESTITOR : VHDP NEGOTIN

7.Izvođenje radova na izgradnji betonske obloge na deonici Požeženo Vinci od km 2+580 - 5+230               ( obaloutvrde)
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

8.Izvođenje radova na zaštiti i uređenju obale u naselju Mihajlovac
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

9.Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i priključaka u ul. Prote Smiljanića i izgradnja gasovoda u istoj ulici
INVESTITOR : VODOVOD ŠABAC

10.Izrada šahta kod crpne stanice "Požeženo "
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

11.Izvođenje radova na izgradnji dela fekalne kanalizacije naselja Kladušnica
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP