1.Izvođenje radova na izgradnji kišne kanalizacije fi 600 mm u Ruskoj ulici i prevezivanje fekalne kanalizacije fi 300 mm na postojeći fekalni kolektor FB  250/150 cm u Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu

INVESTITOR : DIREKCIJA ZA GRAĐEVISNKO ZEMLJIŠTE  I IZGRADNJU BEOGRADA

 

2.Izvođenje radova na reknstrukciji i dogradnji obaloutvrde u Velikom Gradištu, Zona 1- "Marina" II faza

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

3.Izvođenje radova na izradi AB valobrana duž obaloutvrde nizvodno od keja u Tekiji

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

4.Izvođenje radova na nasipanju materijala u zoni valobrana u naselju Mihajlovac

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

5.Izvođenje radova na izradi završne AB  grede duž obaloutvrde u Tekiji

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

6.Izgradnja kanalizacione mreže u Donjem Milanovcu

INVESTITOR : JKP KOMUNALAC -Majdanpek

 

7.Izvođenje dela kanalizacione mreže u naselju Davidovac

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

8.Izgradnja pumpna stanicu u okviru kanalizacione mreže u naselju Kladušnica

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

9.Izvođenje radova na izradi cevastog propusta fi 2000 na kanalu IV-2 Kličevac

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

10.Izrada drenažnog kolektora u Tekiji za zaštitu od brdskih voda

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

11.Izvođenje radova na izgradnji crpne stanice "Sava" sa povezivanjem izvedene kanalizacije u Obrenovcu

INVESTITOR : JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

12.Izvođenje radova na izradi kanalizacije u naselju Kladušnica

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

13.Zamena izliva površinskih voda  u Velikom Gradištu

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

14.Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji naselja Kladušnica krak S15-125-11A

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

15.Izvođenje radova na izgradnji dela fekalne kanalizacije naselja Kladušnica

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

16.Izvođenje radova na priključenju sekundarne u primarnu kanalizaciju u Davidovcu

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

17.Radovi na uklanjanju zemljane pregrade na kanalu IV-2 kod crpne stance "Zavojska"

INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

 

18.Izvođenje radova na izgradnji fekalne crpne stanice u Kupinovačkoj ulici u Obrenovcu

INVESTITOR : EHTING INTERNACIONAL