1.Izvođenje građevinskih radova na objektu bunarskog okna i prelivne šahte crpne stanice u ul. Svetog Save u Obrenovcu
INVESTITOR : JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

 
2.Izvođenje građevinskih radova na zgradi Strelišta u Brzoj Planci
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

3.Radovi na sanaciji zgrade na lokalitetu "Lepenski vir" u KO Boljetin
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

4.Izvođenje radova na sanaciji stambenih zgrada u Golupcu
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

5.Izvođenje radova na sanaciji stambenih zgrada u Donjem Milanovcu
INVESTITOR : EPS JP ĐERDAP

6.Izvođenje građevinskih radova na postrojenju za livenje bakarnih trupaca u hali fabrike bakarnih cevi u Majdanpeku
INVESTITOR : FABRIKA BAKARNIH CEVI MAJDANPEK

7.Izvođenje građevinskih radova na gasifikacionoj stanici tečnog azota i podstanici vodonika u krugu  FBC Majdanpek
INVESTITOR : FABRIKA BAKARNIH CEVI MAJDANPEK

8.Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji hale nakon havarije
INVESTITOR : FABRIKA BAKARNIH CEVI MAJDANPEK

9. Sanacija krovne AB grede nakon havarije
INVESTITOR : FABRIKA BAKARNIH CEVI MAJDANPEK