Izvođenje građevinsko-zanatskih radova u sklopu rekonstrukcije i dogradnje-nadziđivanja postojećeg objekta u ul.Svetog Save br.10 u Beogradu

NARUČILAC: MD INTERNATIONAL INVEST

Adaptacija poslovnog prostora naručioca u Beogradu, Zemun, Gospodska 11

NARUČILAC: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

Adaptacija poslovnih prostora naručioca: objekat Hypo Hill, ekspozitura Bežanijska kosa, filijala Vasina i filijala Plaza u Beogradu

NARUČILAC: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

Izvođenje radova na adaptaciji nepokretnosti Naručioca koji se nalazi u prizemlju, u stambeno poslovnoj zgradi br.5, ukupne korisne površine 70m2, a sve u ul.Kralja Petra I br.30, Paraćin

NARUČILAC: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.